Політика конфіденційності

Політика компанії – це декларація схвалена вищим керівництвом Компанії та застосовна до всіх співробітників Компанії, як на березі, так і на борту суден. Компанія зобов’язується довести цю Політику до відома всіх співробітників, будь-яких підрядників, які працюють з Компанією або від її імені, а також громадськості. Компанія також зобов’язується надавати всі необхідні ресурси для впровадження цієї політики щодо відповідності Системи управління Компанією. Підлягає щорічній перевірці вищим керівництвом на предмет подальшої придатності.